Contact

FNU – Forschungszentrum Neu-Ulrichstein GmbH & CoKG

Neu-Ulrichstein 5
35315 Homberg (Ohm)
Germany
Tel: +49. 6633. 642 740
Fax +49. 6633. 642 790
Website: www.neu-ulrichstein.de
E-Mail: info(at)neu-ulrichstein.de

Marlene Ebke

Managing Director

Tel.: +49 6633 642 740 
Fax: +49 6633 642 790
E-Mail: marlene.ebke@neu-ulrichstein.de

Ute Schneider

Research Centre Coordinator

Tel.: +49 6633 642 740 
Fax: +49 6633 642 790
E-Mail: ute.schneider(at)neu-ulrichstein.de

Prof. Dr. K. P. Ebke

Chairman of the Scientific Advisory Board

Institut für Gewässerschutz Mesocosm GmbH

Tel.: +49 6633 642 740 
Fax: +49 6633 642 790
E-Mail: peter.ebke(at)neu-ulrichstein.de

Prof. Dr. R. - A. Düring

Universität Gießen - IFZ

Tel: +49 (0)641 99 37104
Fax: +49 (0)641 99 37109
E-Mail: rolf-alexander.duering(at)umwelt.uni-giessen.de